عکاسان معمولا با شکار تصاویر ناب حرف و درد مردم دنیا را بیان می کنند. این بار هم شکار عکسی در یک قاب کوچک بزرگترین درد جهانیان را بیان کرده است و آن هم گرسنگانی که در بین این همه نعمت از سوءتغذیه رنج می برند. این تصویر به عنوان مفهومی ترین عکس دنیا در شبکه های اجتماعی در حال انتشار است.برگرفته از: ایلنا
نشر :تک بوک