با اینکه همیشه از فواید کتاب خواندن صحبت میشود و خیلی از ماها هم ممکن است علاقه به کتاب خوانی داشته باشیم اما به دلایل مختلف مثل فقدان زمان کافی، مشغله کاری فراوان و از همه مهم تر قطور بودن کتاب مورد علاقه( که به نظر من اکثر این دلایل از تنبلی نشات میگیرد)، خیلی کم به سمت این یار مهربان و دانای بی زبان میرویم.

اما اگر یک مقاله ای باشد که کتاب های مورد علاقه ما را به صورت خلاصه و به اصطلاح هلو برو تو گلو تحویل بده ، اون موقع شاید یکم برای خواندن آن تحریک شویم. البته من معتقدم که متاسفانه ژن خواندن کتاب کم کم از بدن ما ایرانی ها در حال حذف شدن است و این بیماری خطرناک و بزرگی محسوب میشود. چون ناآگاهی تنها نقطه ضعفی است که میتوان بوسیله آن مردم یک کشور را به سیطره خود درآورد. در کشورهای در حال توسعه مثل ایران این بیماری خطرناک به امری رایج تبدیل شده و از زمانی هم که تکنولوژی همچون حمله مغولان به جان و مال و زندگی مردم نفوذ کرده، سرعت شیوع این بیماری بیشتر نیز شده است.
به همین خاطر تصمیم گرفتم به جای ادعا کردن و حرف زدن های بی موردی که آن هم بیماری خطرناکی است، از این به بعد در مقالات ثروت آفرینان، هر چند وقت یکبار هم که شده خلاصه ای از یک کتاب را با هم مطالعه کنیم تا حداقل بتوانیم حتی به میزان بسیار اندک سرعت پیشرفت این بیماری مهلک و خطرناک را کم کنیم.
کتاب این هفته" ثروتمند ترین مرد بابل" نام دارد. این کتاب اثر جرج کلاسون است که در ایران نیز توسط جناب آقای مهدی مجردزاده کرمانی ترجمه شده است. با تشکر فراوان از سایت موسسه آموزش عالی آزاد آسیا که خلاصه این کتاب را برای بازدید عموم قرار داده است از شما دعوت میکنم در اولین سری از مقالات "گسترش فرهنگ کتابخوانی" خلاصه ای از کتاب را مطالعه بفرمایید:
این کتاب پس از انتشار مورد استقبال بانکها، شرکتهای بیمه ، کار فرمایان و سرمایه گذاران قرار گرفت و توسط آنها ، در مقیاس وسیع و به تعداد زیادی توزیع شد. بدین ترتیب میلیونها نفر ، با شخصیت معروف ثروتمندترین مرد بابل آشنا شدند و از مطالعۀ داستانهای زیبا و آموزندۀ این کتاب لذت بردند. در ضمن بسیاری از آنان دریافتند که رفع کمبودها و مشکلات مالی، کار چندان دشواری نیست...
در اینجا به نقل از کتاب ثروتمندترین مرد بابل ، نوشته جورج.اس . کلاسون در خصوص رفع مشکلات مالی میپردازیم. آرکاد که خود زمانی فقیر بودبه دستور پادشاه بابل مامور شد تا رموز ثروتمند شدن خود را در معبدآموزش به یکصد شاگرد بیاموزد:
برای این که بتوانید کیسه های خود را ازپول پر کنید ، راههای ساده ای را به شما تعلیم می دهم . من اولین قدم برای رسیدن به منبع ثروت را به شما می گویم و اگر نتوانید پای خود را بر اولین پله محکم کنید، از نردبان ترقی نمی توانید بالا بروید.

کتاب ثروتمند ترین مرد بابل مجموعه ای از داستانهای واقعی است که هم از لحاظ ادبی و هم به لحاظ راهنمائی های مالی و اقتصادی جالب توجه می باشد. در همه داستان ها علل مشکلات مالی مورد بررسـی قرار گرفته و راهکارهای عملی جالبی برای رفع آن پیشنهاد شده است . هدف واقعی در ایـن کتـاب ایجـا بینشی است تا علاقمندان به موفقیت مالی به کمک آن ثروتمند شوند، از ثروت خود نگهـداری کـرده و از درآمد حاصل از آن ثروت ، [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]روت بیشتری به دست آورند. در ذیل خلاصه ای از داسـتان هـای ایـن کتـاب برای خوانندگان محترم ارائه می گردد:
اولین و دومین داستان کتاب مربوط به مردی ارابه ساز به نام بن سیر و دوست چنگ نـواز او کـوبی می باشد که هر دو پس از سالها کار و تلاش فقیر و بی چیز بودند و از این رو تصمیم گرفتند تا راهی برای ثروتمند شدن بیابند. آن دو نزد دوست قدیمی خود “آرکاد ” که ثروتمندترین مـرد بابـل بـود رفتـه و راه ثروتمند شدن او را جویا شدند. آرکاد در جواب گفت جمع مال دارای قواعد و قوانینی است که شما آنها را نیاموخته اید و یا متوجه آنها نشده اید. من در جوانی دریافتم کـه ثـروت توانـائی انـسان را بـرای داشـتن چیزهائی که موجب خوشبختی و رضایت می شود، افزون می کند . ثروت قـدرت اسـت و بـسیاری از چیزها را امکان پذیر می نماید و می تواند مایه آرامش جسم و روح باشد و چون نه میراث پدری داشتم و نه هوش و دانش فوق العاده پس باید با مطالعه و در طول زمان به خواسته های خود می رسـیدم . زمـانچیزی است که همه در اختیار دارند و نباید آن را بیهوده تلف کنند . در مورد مطالعه هم فرامـوش نکنیـد که علم بر دو نوع است اول عل می است که موجب یادگیری نادانسته ها می شود و دیگری علمی است که سبب می شود بفهمیم چه چیزهائی را نمی دانیم .
آرکاد سپس سالهای متوالی و سخت کار خویش در دیوان مکاتبات و حک کردن مطالب بر روی لوحه های گلی و همچنین نحوه آشنائی اش با القمیش را که از ثروتمندان آن ز مان بود، نقل می کنـد. ایـن آشـنائی نقطه عطفی می شود در زندگی وی. القمـیش کـسی اسـت کـه راه و رسـم ثروتمنـد شـدن را بـه آکـارد می آموزد. او می گوید راه دولتمندی را هنگامی یافتم که متوجه شـدم بخـشی از درآمـد مـن متعلـق بـه خودم است و باید آن را برای خود نگه دارم و این سهم نباید کمتر از یک دهـم درآمـدم باشـد . در ضـمن می بایستی مبلغ پس انداز شده را به کار اندازم تا پول هایم به طور مـضاعف روی هـم جمـع شـوند و بـه اندازه دلخواه برسد. همچنان که درخت از یک دانه کوچک بوجود می آید ثـروت نیـز از مبـالغ جزئـی بـه وجود می آید و رشد می کند. آکارد برای دوستان خود شرح می دهد کـه چگونـه اندوختـه یکـساله خـویش را بـرای خریـد جـواهر بـه آجر پزی می دهد و او به دلیل بی تجربگی شیشه رنگی را به جای جواهر خریداری می کند. بدین ترتیب پس انداز او از بین می رود و او یاد می گیرد که هر کسی برای سرمایه گذاری ب ه فرد بی تجربه ای مراجعه کند باید اندوخته خود را از کف بدهد. پس از این اشتباه او سه اصل کلی ثروتمند شدن را مـی آمـوزد.
اصل اول اینکه باید با مبلغی کمتر از درآمد خود زندگی کرد .
اصل دوم راهنمائی گرفتن از افراد صاحب علم و تجربه می باشد.
اصل سوم به خدمت گرفتن اندوخته خویش است .
از نظر آکارد قدرت اراده چیزی نیست جز داشتن هدفی ثابت و غیر قابل تغییـر و انجـام دادن وظایفی در راه رسیدن به آن هدف . برای مثال اگر با خود قرار می گذارید که به مدت صد روز هر بـار که از روی پلی عبور می کنید ریگی را از کنار راه برداشته و در رودخ انه بیندازید، حتما این کار را بکنیـد. اگر فرضا” در روز هفتم فراموش کردید این کار را انجام دهید ، بایـد همـان موقـع برگردیـد و ریـگ را در رودخانه بیندازید. هرگز نگوئید فردا دو تا ریگ می اندازم. در ضمن برای خود وظایف دشوار و غیـر عملـی در نظر نگیرید.

[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]
بیشتر افراد در مورد کاری که می خواهند شروع کنند دچار ابهام و سرگردانی می باشند و علاقمند هستند که بیشتر بدانند و با دید باز و آگاهانه کار خود را شروع کنند . خوشبختانه پاسخ به این نوع مسائل یکی می باشد : در مورد کاری که می خواهید انجام دهید تحقیق و بررسی بسیاری انجام دهید.

[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]
یکی از رموز بازاریابی و فروش مناسب ارتباط مناسب با مشتری می باشد که کیفیت آن بسیار مهم و اساسی می باشد که در بازاریابی هنر اینکه بتوان مشتری های زیادی جلب کرد بسیلر مهم می باشد .

[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]
نکاتی در اصول مذاکرات وجود دارد که به چند مورد آن اشاره خواهیم کرد :
در ابتدای امر باید هدف مذاکره مشخص گردد در مرحله بعد باید روش بازاریابی مشخص گردد که می تواند به صورت سخت و خشن و یا منطقی صورت پذیرد نقش افراد نیز در مذاکره در مذاکرت افراد و موفقیت آن ها نقش بسزا و موثری ایفا خواهد کرد.و هر مذاکره ای که انجام می شود باید بر پایه اطلاعات باشد .
[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]
مهمترین منبعی که در زندگی در اختیار هر فردی وجود دارد قطعا زمان می باشد و افراد باید از فرصت های کسب نهایت استفاده را بکنند .در دنیای امروز برای انجام این کار نیاز به کسب اطلاعات و دانش کافی می باشد تا بر اساس آن زمانبندی خوب و مناسب صورت پذیرد .هر چقدر افراد از مسائل بیشتر اطلاعاتت داشته باشند از فرصت ها و زمان بهتر استفاده کرده و به نتیجه می رسند .
[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]
امروزه همایش مدیریت مختلفی در دنیا با موضوعات مختلف با حضور بزرگان علم و دانش صورت می پذیرد .مدیریت مسئله ای بسیار مهم و حساس است که می تواند تحولات بسیاری را ایجاد کند و به دلیل اینکه در این زمینه پیشرفت زیادی شده است همایش مدیریت زیادی برگزار می شود .