مدرس سمینار جادوی جهانی ارتباط با تشریح ویژگی های انواع تیپ های شخصیتی به رفتارشناسی شخصیت های مختلف پرداخت.


حیدر سلیمانی پور در سمینار تکنیک های سخنوری و رفتارشناسی گفت: چرا برخی از افراد دیر تصمیم می گیرند، چرا برخی از افراد خروجی های مورد نظر را ندارند؟ چرا برخی از افراد تفویض اختیار نمی کنند؟ و چرا برخی از افراد جسور هستند و ریسک می کنند و برخی نیستند؟


وی افزود: افراد در کل دنیا به ۴ تیپ DISC تقسیم می شوند که هر کدام از این تیپ ها رفتارهای خاص خود را دارند.


به گزارش ایسنا، این رفتارشناس اظهار کرد: شخصیت نوع D ویژگی های عمومی چون خودمحوری، سریع الفکر، رک بودن، جاه طلبی، منطقی بودن، قاطعیت، اراده، ماجراجویی، پیشگام بودن، استقلال، رقابت پذیری، پاسخگویی، اطمینان به خود و خطرپذیری دارند.


سلیمانی پور ادامه داد: افراد دارای شخصیت نوع D همچنین خودمحور، رک، آماده به خطر، و ریسک پذیر، نتیجه از همه چیز برایشان مهم تر است، قوی و توانا هستند، سریع تصمیم گیری می کنند، از حل مسائل، اتمام کار، چالش و رقابت لذت می برند، کاملا بی پرده صحبت می کنند، علاقه مند به ریسک پذیری، به چالش کشیدن وضعیت و شکستن قوانین هستند.


وی عنوان کرد: افراد با D بالا (High D) به راحتی عصبانی می شوند، به سرعت حوصله شان سر می رود و اعتماد به نفس بالایی دارند.


مدرس سمینار جادوی جهانی ارتباط بیان کرد: تیپ S یا Steadiness با رنگ سبز ویژگی های عمومی چون صبوری، وفاداری، خشنودی، متعادل، مقاوم در برابر تغییر، قابل پیش بینی، راحت، خونگرم، سنجیده، آرام، تودار، بامحبت، خوش برخورد و احساسی است.


حیدر سلیمانی پور افزود: افراد با S بالا ارتباط و پیشرفت تدریجی برایشان اهمیت دارد، وفادار هستند، دلسوز، پشتیبان و دارای رفتار دوستانه هستند، صبور و متفکر و شنونده خوب و هم تیمی قابل اتکایی هستند، هدفشان کمک به دیگران است، دور از چشم دیگران کار می کنند، به کندی تغییر می کنند.


وی اظهار کرد: ویژگی های عمومی تیپ I یا Influence (تاثیرگذاری) معاشرتی، بخشنده، قانع کننده، باوقار، با حسن نیت، شفاهی، تاثیرگذار، دوست داشتنی، اهل صحبت، اجتماعی، شاد و سرزنده هستند.


این رفتارشناس با اشاره به اهمیت تسلط بر رفتار بیان کرد: افراد با I بالا به روابط و مردم اهمیت می دهند، مردم دار هستند، خوشبین، دلنشین و اجتماعی هستند. در قانع کردن مردم موفق هستند و به تیم اهمیت می دهند.


سلیمانی پور خاطرنشان کرد: ویژگی های عمومی تیپ C یا Conscientious (وظیفه شناسی) حساس، کمالگرا، دقیق، جاافتاده، نظام مند، حقیقت جو، محافظه کار، محاسبه گر، سنتی، آداب دان، دارای استانداردهای بالا، سیستمی، قابل اعتماد و تحلیل گر است.


وی تاکید کرد: برونگرایان بیشتر شخصیت D و I و درونگرایان S و C دارند. تیپ های I و S مردم محور و احساسی و D و C کارمحور و منطقی هستند.


مدرس سمینار جادوی جهانی ارتباط عنوان کرد: منطق I خنده، منطق D خودمحوری و تسلط، منطق S صبر و مهربانی و منطق C ریزبینی است.


منبع : عصر ایران
نشر : takbook.com