کسانی که به جزیره کیش رفته باشند میتوانند منظره دل انگیز غروب آفتاب در کنار کشتی یونانی را درک نمایند. و حتی کسانی که بیه این جزیره نرفته باشند نیز این کشتی را نماد جزیره کیش میدانند. از نظر گردشگری نیز کشتی یونانی برای این جزیره بسیار مهم میباشد. امامدتی است که این کشتی در آستانه نبودی قرار گرفته است. به نقل از [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]:اگر وضعیت کشتی یونانی به همین صورت ادامه پیدا کند، بیش از چندماهی دوام نیاورده و ساحل کیش باید غزل خداحافظی با یکی از جاذبه های گردشگری این منطقه آزاد را برای همیشه بخواند.کشتی یونانی از سال ۱۳۴۵ بخشی از تاریخ و هویت کیش شده است و اکنون هرگاه کیش در سرویسهای جستجوگری همچون گوگل سرچ میشود، بیش از تمام آن بسترهای گردشگری که با میلیاردها تومان هزینه ایجاد شده، کشتی یونانی و غروب خلیج فارس ظاهر میشود.

کشتی یونانی- جزیره کیش

براساس برخی از بررسیهای غیررسمی مشخص شده که ۹۰ درصد گردشگران داخلی و خارجی که به کیش میروند، با کشتی یونانی عکس یادگاری دارند و نخستین تصاویری که از کیش در ذهن افراد ترسیم میشود، نه هتلها، پاساژهای و نه مراکز تفریحی که کشتی یونانی است، با خورشیدی که در پشت آن غروب میکند. افسانهها و روایتهای بسیاری از این کشتی در کیش شکل گرفته و در میان ادبیات شفاهی مردم راه پیدا کردهاست. گاهی گفته میشود که این کشتی به دلیل مهآلود بودن هوا و نبود فانوس دریایی در سواحل جزیره با ساحل ماسهای برخورد کرده است. بومیان جزیره میگویند که یونانیها هنگام ترک جزیره کشتی را به آتش کشیدهاند؛ با توجه به این که هیچ عنصر غیر فولادی در بدنه و عرشه کشتی باقی نماندهاست، گمان نمیرود این اظهارات نادرست بوده باشد.
[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]
غروب آفتاب در کنار کشتی یونانی- کیش