نکاتی وجود دارد مخصوصا برای [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] دست دوم که باید به آن توجه بسیاری شود .توجه به نکات [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]دست دوم می تواند تا حدودی به شما تضمین دهد که شما یک خودروی خوب و بدون عیب و نقص خریداری کرده اید .
اطلاعات لازم از تمام آپشن های خودرو را بدست آورید از جمله حجم موتور و و اطلاعاتی نظیر بدنه و فنی خودرو.
قطعا متناسب با بودجه شما خودرو خریداری خواهید کرد و به اندازه مبلغی که دارید خودرو خریداری خواهید کرد .
از کسی که قرار است از ایشان خودرو خریداری کنید سوالاتی از قبیل اینکه از چه زمانی خودرو دست شما بوده و یا خودرو تصادف دارد یا خیر و سوالات دیگری از این قبیل حتما بپرسید .
با مشاهده بیمه نامه نیز می توانید بدانید که آیا خودرو تصادف داشته یا خیر .
برای اطمینان کسانی که به شما وکالت نامه می دهند را قبول نکنید .
از سابقه فنی خودرویی که می خواهید بخرید اطلاعات کسب کنید .
منبع : [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]