عکس قدیمی زیر از تهران، میدان انقلاب در سال 1342 را نشان می‌دهد.

به گزارش ایسنا، خبرآنلاین با انتشار این عکس، نوشت: سینمایی که در ضلع جنوب غربی میدان انقلاب مشاهده می‌شود همچنان فعال است.
نشر : تک بوک . کام