گلاره عباسی با انتشار عکس زیر نوشت:
چهارشنبه سوري متفاوت ، عكاسي براي مجله ي فستيوال زنان فرانسهشبکه اجتماعی گلاره عباسی

منبع : واکنش
نشر : گروه سرگرمی takbook.com