سال 2010 | 1495 صفحه | ISBN: 9781416059080 | 54 MB |


[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]


معرفی:
“بارداری پرخطر” به بررسی طیف گسترده‌ای از چالش‌ها به طور کلی در مامایی، بروز عوارض پزشکی بارداری، تشخیص پیش از تولد، بیماری‌های جنین و مدیریت زایمان می‌پردازد.
نویسندگان کتاب با ارائه یک رویکرد مبتنی بر شواهد گزینه‌های مدیریتی موجود، شما را به مناسب‌ترین استراتژی برای هر بیمار مجهز می‌کند.
این مرجع جامع، جستجوی کامل در متون آنلاین و همچنین بیش از 100 فیلم از تصویربرداری و نظارت در دوران بارداری را نمایان کرده است.برگ‌های کتاب به منزله بالهایی هستند که روح ما را به عالم نور و روشنایی پرواز می‌دهند. "فرانسوا ولتر"