برخی این حیوان را «گوسفند دریایی» یا «گاو دریایی» می‌نامند. این حیوان مانند دلفین‌ها و نهنگ‌ها پستاندار هستند و تنها در سه نقطه از جهان زندگی می‌کنند؛ سواحل آمریکای شمالی، رود آمازون و سواحل غربی قاره آفریقا.

این حیوان با وجود جثه تنومند و بزرگی که دارد، اما بسیار آرام و مسالمت‌جوست. طول گوسفندهای دریایی بین 2.4 تا 4 متر و وزن آن به 200 تا 600 کیلوگرم می‌رسد و ماده این حیوان هر 2 تا 5 سال زاد و ولد می‌‌کند.

آنها از گیاهان دریایی تغذیه می‌کنند و بسان نهنگ‌ها برای گرفتن هوا به سطح آب می‌آیند.

گوسفند دریایی بدون تحرک 15 دقیقه می‌تواند زیر آب باقی بماند و در صورت حرکت هر 4 دقیقه یکبار روی آب می‌آید. دانشمندان می‌گویند که این حیوانات از هوش بسیار بالایی برخوردار است.منبع : آنلاین
نشر:takbook.com