طراحی قالب سایت و کدنویسی استفاده شده در [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] در سئو بسیار حائز اهمیت می باشد. چگونه قالب [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] خود را به بهترین نحو که مطابق با اصول سئو وب سایت باشد پیاده سازی نماییم. در اینجا به شرح موارد اثرگذار که در طراحی وب سایت می بایست توجه شود می پردازیم.

تگ اسکریپت در طراحی وب سایت


درج تگ اسکریپت که به کدهای جاوا اسکریپت استفاده شده در [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] اشاره می نماید نیازمند زمان لود می باشد. حال اگر حجم فراوانی از اسکریپت را در طراحی وب سایت خود درج نماییم موجب سنگینی در زمان لود صفحه [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] خود خواهیم شد که در سئو وب سایت اثرگذاری منفی را دارا می باشد.

استایل داخلی در قالب طراحی وب سایت


استفاده از استایل داخلی در قالب طراحی وب سایت موجب افزایش حجم صفحه [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] خواهد شد که به موجب آن در سئو اثرگذاری منفی را خواهد داشت.


توجه به برنامه نویسی استفاده شده در طراحی وب سایت از نکات اثرگذار در سئو سایت می باشد که اغلب در طراحی وب سایت مورد توجه قرار نمی گیرد. حداقل نمودن استفاده از کدها در کنار افزایش قابلیت ها تاثیر بسزایی در سئو وب سایت خواهد گذاشت. در درج کدهای اضافه در طراحی قالب خود بپرهیزید و طراحی وب سایت خود را با حداقل کدها پیاده سازی نمایید. استفاده از کدهای جاوا اسکریپت که کارایی چندانی در طراحی وب سایت شما ندارند تنها موجب کاهش سرعت لود صفحه طراحی وب سایت شما می شود