دانلود کتاب صوتی داستان کوتاه ترجمه

عنوان: عریض و عمیق
نویسنده: سقراط آدامز
مترجم: شیما جوهرچی
گوینده: مجتبی صدیقی
تصویر: سوفیا واری
تهیه کننده: مجتبی صدیقی


لینک های دانلود:

MediaFire:
[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]

لینک کوتاه goo.gl
[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]

PicoFile:
[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]

SoundCloud:
[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]

Mail:
Montaghed.Official@gmail.com

Facebook:
[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]