در اعمال [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] که در سالهای اخیر انجام می گیرد، حفظ عملکرد ( فونکسیون ) بینی مورد تاکید بیشتری است. منظور از این عملکرد چیست و این مسئله چه اهمیتی دارد؟
بینی یکی از مهمترین اجزاي چهره بوده و شکل و هماهنگ بودن آن با سایر اجزاي صورت تاثیر بسزایی را در زیبایی فرد ایفا می کند ولی مهمتر از تاثیر بینی در قیافه ظاهری، فونکسیون (عملکرد) بینی است. این عضو به عنوان بخش مهمی از راه هوایی در مرطوب و گرم کردن هوای استنشاقی و نیز فراهم کردن مقدار هوای تنفسی نقشی بسیار حیاتی ایفا می کند. در سالهای اخیر نقش مهم بخشهایی از بینی که ایجاد تغییرات در آنها منجر به تضعیف فونکسیون بینی میشود مشخص تر شده و با پرهیز از اینگونه تغییرات، هم از نظر زیبایی و هم از نظر کارکرد بینی نتایج بهتری گرفته می شود.
نحراف تیغه بینی چیست و ترمیم آن در عمل جراحی زیبایی بینی چه اهمیتی دارد؟

در افرادی که از نظر شکل ظاهری بینی مشکل دارند، تیغه میانی بینی ممکن است به یک یا هر دو طرف انحراف پیدا کند. اگر این انحراف شدید باشد، میتواند باعث گرفتگی بینی فرد شود. در پاره ای موارد، انحراف تیغه بینی ضعیف یا متوسط بوده و فاقد هرگونه علائم بالینی است. در چنین مواردی که مشکل ظاهری بینی همراه با انحراف تیغه بینی است برای اصلاح شکل ظاهری بینی، تیغه میانی بینی هم باید اصلاح شود؛ در غیر این صورت شکل ظاهری بینی اصلاح نخواهد شد.