سال 2002 | 112 صفحه | ISBN: 9781859746417 | 61 MB |


[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]


معرفی:
کتاب “شماره‌دوزی سلتیک” به‌‌جهت پروژه‌های کوچک و رنگارنگ متعدد خود که از عناصر طراحی سلتیک مانند knotwork، مارپیچ، حیوانات خیالی و نقوش مذهبی الهام گرفته است؛ قابل توجه است.
همه پروژه‌ها بر اساس دشواری سازماندهی شده‌اند و بسیاری از آن‌ها برای شماره‌دوزان مبتدی مناسب هسستند. هر پروژه شامل تصاویر تمام‌رنگی، جداول تمام رنگی و سیاه و سفید و دستور‌العمل‌های پرداخت‌کاری می‌باشد.


کتاب، بزرگ‌ترین اختراع بشر است. "ویلیام شکسپیر"