سال 2010 | 256 صفحه | ISBN: 9780826117687 | 1,70 MB |


[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]


معرفی:
راهنمای شغلی “101 شغل در بهداشت عمومی” یک بازبینی از خصوصیات متعدد موجود در بهداشت عمومی و راه‌های بسیار متنوع برای کسب آنها را ارائه می‌دهد. اگر دانشجویی هستید که قصد دارید شغلی را شروع کنید و یا یک شاغل که به دنبال تغییر شغل خود هستید، این راهنما یک معرفی آسان در این زمینه به شما ارائه می‌دهد. این کتاب،‌ آموزش، محدوده حقوق و امتیاز مورد نیاز برای هر شغل را شرح می‌دهد و خوانندگان را با مسیر‌های دیگری فراتر از MPH سنتی آشنا می‌کند. کتاب “101 شغل در بهداشت عمومی” به شما کمک می‌کند تا علاقه خود را دنبال کنید و شغل درست را پیدا کنید و در حرفه خود تفاوت ایجاد کنید.


اتاق بدون کتاب، همچون بدن بدون روح است. "سیسرو"