سال 2010 | 520 صفحه | ISBN: 9781405110716 | 2,55 MB |


[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]


معرفی:
کتاب “انسان‌شناسی زیست‌پزشکی” یک معرفی هیجان‌انگیز و جدید از زیست‌پزشکی و پیامدهای جهانی آن می‌باشد.
این کتاب بر راه‌هایی که در آن کاربرد فناوری‌های بیومدیکال باعث ایجاد تغییرات رادیکال جوامع در مقیاس بزرگ می‌شود، تمرکز کرده است.
Margaret Lock انسان‌شناس فرهنگی و Vinh-Kim Nguyen فیزیک‌دان و انسان‌شناس پزشکی، پایان‌نامه‌ای را توسعه و ادغام کرده‌اند مبنی بر اینکه بدن انسان در سلامت و بیماری، محصولی فراری از طبیعت و فرهنگ است که احاطه‌شدن و اجبار را نمی‌پذیرد. این کتاب از مطالعات موردی متعدد برای شرح مفاهیمی مانند کالایی‌شدن بدن انسان و بخش‌های بدن، فرم‌های مدرن جمعیت و گسترش تکنولوژی‌های بیومدیکال به حوزه‌های داخلی، استفاده می‌کند.
داده‌های پژوهشی کلیدی و جدید را با موضوعات قدیمی‌تر ادغام می‌کند، همچنین مدیریت بیماری‌های همه‌گیر، قحطی، باروری و تولد را توسط پزشک‌هایی از زمان‌های استعمار، پوشش می‌دهد.
کتاب “انسان‌شناسی بیومدیکال” برنده جایزه Prose در سال 2010 درزمینه باستان‌شناسی و انسان‌شناسی می‌باشد.کتاب، سفینه‌ای است که اقیانوس بیکران زمان را درمی‌نوردد. "فرانسیس بیکن"