سال 2008 | 448 صفحه | ISBN: 9780750683098 | 6 MB |


[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]


معرفی:
کتاب “توسعه محصول” می‌تواند در کلاس‌های درس سنتی، در دوره‌های حرفه‌ای آموزش مستمر یا برای مطالعه شخصی مورد استفاده قرار گیرد و اولین منبع پوشش دهنده توسعه محصول از مفاهیم محصول اولیه و طراحی مهندسی تا مشخصات طراحی، ساخت و بازاریابی محصول می‌باشد.
مخاطبان این مرجع آموزشی در میان دانشجویان فارغ‌التحصیل رشته‌های مهندسی مکانیک و مهندسی صنایع همچنین در بسیاری از برنامه‌های MBA متمرکز بر مدیریت تولید یافت می‌شوند.
این کتاب، قواعد طراحی محصول را در یک فرآیند ساخت‌یافته گام به گام بازبینی می‌کند و به خوانندگان کمک می‌کند تا رابطه میان طراحی اولیه و طراحی موقت و نهایی را درک کنند. همچنین شامل بازبینی طراحی و انتخاب مواد نیز می‌باشد.
این کتاب، نقش‌های ایفاشده توسط قابلیت محصول، سهولت مونتاز، نگهداری و دوام، و تعامل آن‌ها با برآورد هزینه و تولید را روشن می‌سازد.جامعه وقتى فرزانگى و سعادت مى‌یابد که مطالعه، کار روزانه‌اش باشد."سقراط"