سال 2011 | 576 صفحه | ISBN: 9780444537782 | 4,77 MB |


[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]


معرفی:
چالش اصلی در جداسازی استخراج با حلال مدرن این است که اکثر تکنیک‌ها عمدتا تجربی و خاص زمینه‌های کاربردی محدود است و نیاز به آزمایشات متعددی دارد.
این کتاب مختصر و مدرن، یک بازبینی کامل از هردو تکنیک جداسازی استخراج با حلال و نظریه جدید و یکپارچه کمپلکس/حلال‌پوشی را فراهم می‌کند. این تکنیک جدید و یکپارچه ارائه‌شده در کتاب، یک کلید برای پیش‌بینی‌های کمی مقدماتی از سیستم‌های استخراج مناسب بدون آزمایش فراهم می‌کند، بنابراین در زمان و منابع پژوهشگران صرفه‌جویی می‌کند.
این کتاب مدل‌ها و تکنیک‌های رقابتی کلاسیک و جدید را آنالیز می‌کند.در دنیا لذتی که با لذت مطالعه برابری کند، وجود ندارد."تولستوی"