سال 2013 | 352 صفحه | ISBN: 9780199672394 | 2 MB |


[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]


معرفی:
نظریه نیروهای بین‌ مولکولی در سال‌های اخیر بسیار پیشرفت کرده است. این نظریه انجام محاسبات نیروهای بین مولکولی برای مولکول‌های اندازه مفید، اعمال نتایج کاربردهای عملی مهم از جمله درک ساختار و توابع پروتئین و پیش‌بینی ساختار‌های کریستال‌های مولکولی را ممکن ساخته است. این کتاب، تکنیک‌های ریاضی که برای توصیف و محاسبه تعاملات بین مولکولی مورد نیاز است و مدل‌های پیچیده‌تر ریاضی را کنترل می‌کند را طبقه‌بندی می‌کند. کتاب پیش‌ رو، روش‌هایی از جمله تحولات اخیر در زمینه استفاده از نظریه توابعی چگالی و نظریه اختلال تقارن سازگار، برای محاسبه آن‌ها را توصیف می‌کند.


کتابی که می‌خوانی، نباید به جای تو فکر کند، بلکه باید تو را به اندیشیدن وادارد."جیمز مک واش"