تصاویر نه چندان مناسبی که این روزها از کنارشون میگذریم را از زاویه ای دیگر ببینید.در محفل آقا نشستن و حرمت شکستن؟؟
یه قاشق نذری
لطفا حرمت غذای نذری رو حفظ کنید
سرت را میشکنی یا دل امام را !!!!
باور کنید رفتگر شهرداری جزء یزیدیان نبوده
بعضی ها هم با نوشتن فحش و بد و بیراه به یزید و شمر و .... عزاداری میکننداین حجاب عاشورایی است ؟!


آشنایی های محرمی دختر پسرها!

منبع:تبیان
نشر:takbook.com