سال 2011 | 240 صفحه | ISBN: 9781857885613 | 1,08 MB|

[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]معرفی: کتاب “ناگهان در صدر؛ موفقیت فراگیر”، نگاهی جامع به علل تحولات موفقیت‌آمیز دارد که توسط دو نفر از “چیره‌دستان صنعت” نوشته شده است.
کتاب موجود، ویرایش دوم پرفروش‌ترین اثر Roberta Matuson در ویرایش اول است که به طورویژه‌ای به روز شده است.
این کتاب تلاش دارد به خوانندگان نشان دهد که چگونه مدیران می‌توانند حتی در این دوران چالش‌برانگیز به نتایجی مهم و غیرقابل‌پیش‌بینی از تغییرات دست یابند.
این کتاب مدیریت تغییر آگاهانه‌ را معرفی می‌کند و بینش‌‌ انسانی ضروری و تغییر پویای فرآیندرا که رهبران باید برای رسیدن به موفقیت از آن‌ها آگاه باشند؛ ارائه می دهد…اتاق بدون کتاب، همچون بدن بدون روح است.""سیسرو""