سال 2010 | 416 صفحه | ISBN: 9781418053888 | 27,7 MB |


[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]


معرفی:
کتاب “تکنولوژی تجهیزات برق موتور” برای ارائه یک تجربه یادگیری لذت‌بخش نوشته شده است. خواندن و درک فصل‌های این کتاب آسان است و شامل بیش از 600 تصویر می‌باشد تا به فراگیران بصری در درک محتوا کمک کند.
کتاب ” تکنولوژی تجهیزات برق موتور” به کمک یک آموزش قوی، دانش مورد نیاز شما را قبل از آنکه در این رشته وارد کار شوید، فراهم کرده است.
با تکنولوژی PEET، سرآغازی در دنیایی امروزه به خود ببخشید.برگ‌های کتاب به منزله بالهایی هستند که روح ما را به عالم نور و روشنایی پرواز می‌دهند."فرانسوا ولتر"