سال 2006 | 261 صفحه | ISBN: 9781893997882 | 6,9 MB |


[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]


معرفی:
کتاب روغن زیتون، شیمی و فناوری، متنی است فشرده و خواندنی که هم فناوری‌های کنونی عمل‌آوری معمول در صنعت روغن زیتون را شرح می‌دهد و هم پیشرفت‌های جدید را در زمینه‌ی تجزیه و تشخیص اصالت این فرآورده‌ی ارزشمند طبیعی بررسی می‌کند.
کتاب دربرگیرنده‌ی تمام مباحث اصلی مربوط به شیمی، فناوری و کنترل کیفی روغن زیتون است.
فهرست کتاب عبارتند از: تاریخچه و ویژگی‌های درخت زیتون، برداشت زیتون و استخراج روغن زیتون، ترکیب روغن زیتون، تیمارها و تغییرها، نگهداری و بسته‌بندی.راستگوترین، بی‌توقع‌ترین، مفیدترین و همیشگی‌ترین رفیق برای هر کسی کتاب است."مارک تواین"