نرگس محمدی برای چندمین بار اعلام کرد که ممنوع التصویر نیست!