به گزارش پرداد به نقل از سایت ریاست جمهوری : پدر ندارم، مادر ندارم و دوست دارم رییس‌ جمهور را ببینم، دوست دارم پدر را ببینم.مکالمه تمام شد. سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد) در استان خراسان رضوی این پیام را دریافت کرد.
این پیام در اختیار دکتر حسن روحانی رییس‌ جمهوری قرار گرفت. در حاشیه کنفرانس مطبوعاتی رییس‌ جمهوری با خبرنگاران در مشهد، دیدار انجام شد. فاطمه به همراه ۴ دختر هم‌سن و سال خود به دیدار رییس‌ جمهوری می‌شتابد. (تو مثل سپیدی، بوی احساس می‌دهد، دستت، پدر قربان دستت اگر دنیای من باشی من عاشق تو‌ام بابایی، تو پدر یک تکیه‌گاهی، تو نور امیدی، آه که چه رنج‌هایی کشیده‌ای).
این نوای دختران یتیمی بود که اشک را در چشمان رییس‌ جمهوری و همراهانش نشاند. دکتر روحانی با اهداء هدایایی به این دختران معصوم از آنان قدردانی و آرزو کرد ایران اسلامی آبادتر شود. تا یتیمی در رنج زندگی نکند، شما با استعدادید و آینده از آن شماست. دختران در پایان نقاشی‌های خود را متقابل به رییس‌ جمهوری هدیه کردند و شادمان رفتند؛ آرزویی تحقق یافته، «آرزوی دیدار با رییس‌ جمهوری».
نشر:takbook. com