ورود زنان ممنوع ! (کاریکاتور)


خبر ممنوعیت ورود بانوان به سینماهایی که مسابقات فوتبال را به طور مستقیم پخش می کنند، تکذیب شد.

نشر:تک بوک . کام