سال 2007 | 64 صفحه | ISBN: 9780764316012 | 10 MB |


[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]


معرفی:
در کتاب “خراطی تقسیم بندی شده چوب” یک جنبه جدید و هیجان انگیز خراطی چوب ارائه شده است که به سبک سنتی آن، بدون شکاف باقی ماننده میان هر بخش؛ شباهت دارد.
دستورالعمل های گام به گام و تصاویر رنگی، یک پروژه پایه ای گلدان را به تصویر می کشد که می تواند در یک آخر هفته به اتمام برسد. شما نیاز به هیچ تجهیزات و یا ابزار حرفه ای خراطی بیش از یک ابزار ساده ندارید.
در این کتاب، انتخاب و آماده سازی چوب، ابزارها، چسب، ابزارهای خراطی، پرداخت کاری ها و تکنیک های پیشرفته همگی توضیح و شرح داده شده اند. چوب ها و الگوهای متنوعی برای تولید گلدان ها، جعبه ها و قطعات مجسمه ای زیبا با هم ترکیب شده اند.برگ های کتاب به منزله بالهایی هستند که روح ما را به عالم نور و روشنایی پرواز می دهند. "فرانسوا ولتر"