حركت كوه

حركت كوه آرامش ، قدرت و پايداري را مانند كوه به انسان ياد مي دهد . انجام اين حركت بعد از حركات ديگر راهي براي آرامش يافتن است.در بسياري از جلسات يوگا، وضعيت تاداسانا در ابتدا، وسط تمرينات و همچنين در آخر به كار مي رود تا به وضعيت خود ، تمركز و تنفسهايتان آگاه شويد. در زمان جلسات شديد يوگا تاداسانا به شما كمك مي كند تا سريعتر به تمركز برسيد.

1- صاف بايستيد و پاها را كمي باز كنيد.(تاداسانا را بايد با پاهايي به هم چسبيده اجرا نمود اما مبتديان كه تعادل خود را نمي توانند حفظ نمايند مي توانند كمي پاهاي خود را باز كنند.)


به ادامه مطالب برويد


حركت كوه

حركات ايستاده يوگا - حركت كوه

2- ابتدا وزن بدن را روي انگشتان پا بيندازيد(كمي به جلو متمايل شويد) سپس به حالت اول بازگرديد. به عقب متمايل شده و دوباره به حالت اول بازگرديد. سپس همين اعمال را در جهت راست و چپ نيز انجام دهيد.در اين حالت شما در توازن هستيد و وزن بدنتان بر روي هر دو پا به طور مساوي پخش شده است.

3- دستان خود را كنار بدنتان قرار دهيد و انگشتان هر دو دست را بصورت كشيده رو به زمين نگه داريد.

4- لگن خود را جمع كرده و به درون بكشيد.

5- اكنون از مچ پاها شروع به منقبض كردن بدن خود كنيد و بدن را مستقيم نگه داريد. گردن خود را كشيده و صاف نگه داريد .شانه ها را به عقب برده و آزاد سازيد.

6- به آرامي نفس بكشيد و بر روي نفسهايتان تمركز داشته باشيد.

7- نقطه اي را در روبرو در نضر گرفته و به آن نگاه كنيد.

8- هر كجا كه اين حركت را انجام مي دهيد سعي كنيد كه تمركز كافي داشته باشيد و تمركز و آرامش خود را افزايش دهيد.

بسياري از افراد اين حركت را در زمان استراحت بين تمرينات يوگا انجام مي دهند تا بتوانند تمركزشان را كه كمي از دست داده اند به دست آورند. بعضي از يوگيها بعلت انجام تمرينات سخت [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] تمركز خود را از دست مي دهند كه با انجام تاداسانا تمركز خود را بدست مي آورند و حركات ديگر را با آرامش و توجه بيشتري انجام مي دهند.

محل تاثير حركت:
• رانها

موارد درماني:

• سياتيك

فوايد:
•بهبود بخشيدن به حركتها
• قوي كردن رانها، زانوها و قوزك پا
• نرم كردن شكم و باسن
• كاهش صافي بودن كف پا

موارد منع حركت:
• سردرد
• بي خوابي
• فشار خون پايين