سال 2009 | 122 صفحه | ISBN: 9781565233911 | 16,6 MB |


[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]


معرفی:
کتاب “پازل‌های چوبی حیوانات با اره‌ مویی برقی” برای تمام افراد با هر سطح مهارت، طراحی شده است. این راهنمای آسان تمام مهارت‌هایی که یک فرد برای ساخت پازل‌های چوبی ایستاده و به هم پیوسته نیاز دارد را پوشش می‌دهد.
این کتاب حاوی دستور‌العمل‌های گام‌به‌گام، اطلاعات مفید در زمینه انتخاب ابزارها، چوب‌ها و تیغه‌های مناسب کار، و تکنیک‌ها لازم برای انتقال الگوها و اعمال پس از اتمام کار می‌باشند.
کتاب راهنمای “پازل‌های چوبی با اره‌ مویی برقی” شامل هرآنچه یک فرد تازه‌کار برای آغاز کار به آنها نیاز دارد می‌باشد و همچنین حاوی تصاویری است که دستورالعمل‌های ساخت الگوهای سفارشی و طراحی یک پازل حیوانات را نشان می‌دهد.


خوشبخت، کسى است که به یکى از این دو چیز دست‌رسى دارد، یا کتاب‌هاى خوب یا دوستانى که اهل کتاب باشند. "ویکتور هوگو"