یه بحث روانشناسی هستش که میگه خانم ها خطای دیدشان در رانندگی در شب بیشتر از آقایان است و آقایان خطای دیدشان در روز بیشتر از خانم ها می باشد؛ این یعنی اینکه خانم ها در رانندگی در شب خطای بیشتر و آقایان در روز خطایشان بیشتر است.

خطای دید یعنی اینکه آدمی در آن موقعیت و شرایط حقیقت، واقعیت اشیاء را درست تشخیص نمی دهد.

تا به حال شده که شما در زندگی روزمره دچار چنین خطای دیدی شده باشید؟! درک و فهمتان وارونه شده باشد، عمل خود را بر خلاف آنچه هست ببینید و بدتر از آن به کار منفی خود امتیاز مثبت هم بدهید؟!

حواسمان باشد که خوب پنداشتن بدی ها نشانه مهمی است بر گمراهی ، آن هم از نوع شدید؛ در بیان قرآن کریم انسان مۆمن و سالم، واقع‏بین، خودشناس و بصیر است؛ در مقابل انسان کافر، فهمی وارونه دارد و در نگاه به واقعیات دچار خطای دید شدید است به گونه ای که بد را خوب و خوب را بد می بیند.

أَ فَمَن زُیِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَءَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ یُضِلُّ مَن یَشَاءُ وَ یَهدِى مَن یَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَیهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ بِمَا یَصْنَعُونَ(8/ فاطر)

آیا كسى كه كردار زشتش براى او زینت داده شده و [به این سبب‏] آن را خوب می بیند [مانند كسى است كه در پرتو ایمان، خوب و بد را تشخیص می دهد؟] همانا خدا هر كه را بخواهد [به كیفر تكبّرش در برابر حق‏] گمراه ساخته و هر كه را بخواهد هدایت مى‏کند. پس مبادا جانت به سبب حسرت‏هایى كه بر آنان مى‏خورى از بین برود؛ بى‏تردید خدا به آنچه انجام مى‏دهند داناست.

اگر بخواهیم یک مثال ملموس تری از دنیای امروز و خطای دید آنها بزنیم می توانیم بگوییم:

کسانی که فکر می کنند انسان های غربی در آسودگی به سر می برند دچار خطای دید شده اند؛ همچون فرو بردن چوب در آب که به دلیل شکست نور کج دیده می شود ولی در حقیقت چوب سالم است.
از دیگر خطاهایی که می شود نام برد این است که نشانه ی صمیم بودن با دوست و دیگران را در این می دانند که همدیگر را با الفاظ زشت صدا بزنند و وقتی به آنها در مقابل این رفتار اعتراض می شود می گویند: من با او این حرفارو ندارم ! با هم دوستیم!!

انسان های غربی اخلاق را در زندگی با حیوانات می دانند؛ بیان می کنند که سگ موجودی است که هیچ آزار و اذیتی ندارد پس بهترین شریک زندگی است و این همان خطای دید انسان در نگاه کردن به زندگی است!!

و صد تأسف که در مملکت و کشور خودمان هم انسان ها دچار چنین خطای دیدی شده اند و روز به روز بر آن پافشاری بیشتر کرده و بر این خطای دید امتیاز مثبت هم می دهند:

زندگی با حیوانات را برای خود شخصیّت و کلاس می دانند!!

از دیگر خطاهایی که می شود نام برد این است که نشانه ی صمیمی بودن با دوست و دیگران را در این می دانند که همدیگر را با الفاظ زشت صدا بزنند و وقتی به آنها در مقابل این رفتار اعتراض می شود می گویند : من با او این حرفارو ندارم ! با هم دوستیم!!

و هزاران خطای دید دیگر...

فَمَن زُیِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَءَاهُ حَسَنًا ؛ خوب دیدن کارهای بدمان.

چقدر به این مشکل مبتلا هستیم؟
تبیان
نشر:takbook.co
m