کاور مهمترین قسمت در تزیین خانه یا [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] میباشد که زیبایی خیره کننده ای به آنها میدهد.