امیرحسین صادقی، بازیکن تیم ملی فوتبال ایران تصویری از نوشته خود در ستایش عملکرد کارلوس کی‌روش و نکوهش پاره ای انتقادهای قبلی به او را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده است.


نشر:takbook.com