درمان [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] نزد دندانپزشک عمومی چه ایرادی دارد؟
دندانپزشک عمومی صلاحیت انجام درمان تخصصی ارتودنسی ثابت را ندارد. با این وجود در حال حاضر تعداد زیادی از دندانپزشکان اگرچه تخصص ارتودنسی ندارند با یا بدون شرکت در دوره های آموزشی کوتاه مدت غیر آکادمیک با هزینه های کمتر اقدام به انجام ارتودنسی برای بیماران خود می کنند که متاسفانه در بسیاری موارد سبب بروز مشکلات و عوارض غیرقابل جبران برای فک و دندانها می گردد. تخصص ارتودنسی مستلزم گذراندن دوره رزیدنتی چهار ساله در دانشگاههای معتبر پس از دوره دندانپزشکی عمومی می باشد.

منبع از : [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]

نشر از : [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]