یونل مسی (lionel messi) بازیکن برجسته ی تیم ملی آرژانتین است که تیم ایران در مسابقات 2014 برزیل با آنها رو به رو خواهد شد، معمار معروف اسپانیایی، Luis de Garrido، را استخدام کرد تا برایش یک خانه فوق مدرن طراحی کند.این خانه بی نظیر از بالا مانند یک توپ فوتبال غول پیکر است که در وسط یک زمین با محوطه سازی شبیه زمین بازی فوتبال قرار دارد و نیمی از زمین به شکل یک استخر بزرگ است که کاملا با آب پرشده است.

Garrido طراح این خانه، در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد که مسی از او خواسته یک خانه نمادین طراحی کند که سمبلی از" شخصیت و علایق مسی" باشد.
روشن نیست که این طراحی اکنون در کدام مرحله برای اجراست یونل مسی (lionel messi) بازیکن برجسته ی تیم ملی آرژانتین است که تیم ایران در مسابقات 2014 برزیل با آنها رو به رو خواهد شد، معمار معروف اسپانیایی، Luis de Garrido، را استخدام کرد تا برایش یک خانه فوق مدرن طراحی کند.
این خانه بی نظیر از بالا مانند یک توپ فوتبال غول پیکر است که در وسط یک زمین با محوطه سازی شبیه زمین بازی فوتبال قرار دارد و نیمی از زمین به شکل یک استخر بزرگ است که کاملا با آب پرشده است.Garrido طراح این خانه، در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد که مسی از او خواسته یک خانه نمادین طراحی کند که سمبلی از" شخصیت و علایق مسی" باشد.


روشن نیست که این طراحی اکنون در کدام مرحله برای اجراست

منبع:چیدانه
بازنشر:takbook.com