برنامه بدنسازي چهارسر ران
در برنامه بدنسازي براي عضلات چهارسر ران بايد اهميت فراواني داده شود. چون پرورش دادن اين عضله هم در تناسب اندام شما بسيار مهم مي باشد. و هم اگر به خوبي عضلات چهارسر ران را تمرين بدهيد رشد عضلات بازو هم به راحتي براي شما اتفاق خواهد افتاد. چون زماني كه شما تمرين سنگيني را بر روي عضلات چهارسر ران انجام مي دهيد عضله بازو شما هم تحريك به رشد بيشتر خواهد شد. پس عضلات چهارسر ران جزء عضلات بسيار مهم بدن مي باشد كه در برنامه بدنسازي بايد به آن بهاي زيادي داده شود. اگر شما در اين قسمت از عضله ضعف داريد بهتر است كه يك جلسه را به صورت اختصاصي فقط بر روي اين عضله تمرين كنيد و در برنامه بدنسازي بايد از ست هاي عضلات قوي بدن كم كنيد و به عضلات ضعيف بدن ست هاي بيشتري را اضافه كنيد با اين كار به راحتي مي توانيد عضلات ضعيف بدن را قوي كنيد.اما اگر بخواهيد بك برنامه بدنسازي خوب براي عضلات چهارسر ران طراحي كنيد بايد چيزي شبيه اين برنامه را اجرا كنيد. مي توانيد به عنوان اولين حركت در برنامه بدنسازي از حركت جلو ران با دستگاه استفاده كنيد و با انجام 10×4 تكرار اين عضله را خسته كنيد و بعد از آن به سراغ اسكوات با هالتر برويد و اسكوات را در 8×4 تكرار اجرا كنيد. اگر توجه كرده باشيد براي اين دو حركت در برنامه بدنسازي از سيستم پيش خستگي استفاده كرده ايم كه با اين دو حركت عضله به خوبي خسته شده اما تا ناتواني كامل عضله بايد تمرينات بيشتري انجام شود. بعد از حركت اسكوات مي توانيد از حركت لانگز با دمبل استفاده كنيد كه مي توانيد اين حركت را در 10×3 تكرار اجرا كنيد بعد از آن مي توانيد از حركت پرس پا با دستگاه و سي سي اسكوات به صورت سوپرست استفاده كنيد و تا سوزش كامل عضله اين تمرين را اجرا كنيد. اين يك برنامه بدنسازي متوسط براي عضلات چهارسر ران مي باشد البته شما بايد چند حركت ديگر براي عضلات پشت ران هم اضافه كنيد. تنظيم برنامه بدنسازي درست بر روي عضلات چهارسر را ن مي تواند حتي باعث موفقيت شما در مسابقات بدنسازي شود.
پس اگر از يك برنامه بدنسازي كه قسمت عضلات چهارسر ران در آن به خوبي تمرين داده نشده باشد نبايد استفاده كنيد چون اگر بر روي عضلات چهارسر ران به خوبي تمركز نكنيد ضعف اين عضله مي تواند براي شما مشكلات زيادي را به وجود بياورد. گذشته از اين كه بر تناسب اندام شما تأثير منفي مي گذارد مي تواند باعث ضعف در حركات ليفت شود. حتمأ در طراحي برنامه بدنسازي پرورش اين عضله را جدي بگيريد.