برنامه بدنسازي جهت كات عضلات
وقتي كه هدف ورزشكار كات كردن عضلات مي باشد. بايد در طراحي برنامه تمريني اين افراد بسيار بسيار دقت شود. چون اگر برنامه بيش از حد سخت باشد ورزشكار با عدم كات عضلات مواجع خواهد شد. و اگر برنامه به اندازه كافي سخت نباشد ممكن است ورزشكار با تحليل رفتن عضله مواجع شود. در طراحي برنامه بدنسازي براي كات كردن عضلات بايد از حركات تك مفصلي بيشتر استفاده شود. اما خيلي از مربيان بدنسازي اين را به اشتباه متوجه شده اند. و در طراحي برنامه بدنسازي اين افراد هيچ حركت چند مفصلي گذاشته نمي شود و فرد ورزشكار فقط حركات تك مفصلي را اجرا مي كنند. و بعد از مدتي ورزشكار متوجه مي شود كه پيشرفتي نداشته است. و در باشگاه هاي ورزشي از اين اشتباهات در نوشتن برنامه بدنسازي براي كات كردن عضلات زياد ديده مي شود. يك برنامه بدنسازي اصولي جهت كات كردن عضلات بايد از چند حركت تك مفصلي براي يك عضله حتمأ از 1 يا 2 حركت چند مفصلي هم استفاده شود تا همزمان با كات كردن عضلات مقداري رشد عضله هم انجام شود. در طراحي برنامه بدنسازي جهت كات كردن عضله بايد 6 روز در هفته تمرين اجرا شود. اما روش اشتباهي كه هنوز هم وجود دارد اين است كه ورزشكار صبح و عصر و 7 روز هفته را به تمرينات سخت بدنسازي اختصاص مي دهد و اين فرد مطمئنأ نتيجه دلخواه را به دست نخواهد آورد چون به هيچ عنوان عضله تحمل اين حد از فشار و تمرينات را ندارد و بعد از مدتي عضله تحليل خواهد رفت پس به مربيان توصيه مي شود كه 2 جلسه در هر يك روز تمرين را از برنامه بدنسازي حذف كنند چون به جزء شكست ورزشكار نتيجه ديگري نخواهد داشت. براي كات كردن عضلات بهتر است كه از سيستم هاي جديدي استفاده كنيد تا فشار وارد شده به عضلات بيشتر باشد و در بين تمرينات ظربان قلب بيشتر شود و كات در عضلات اتفاق بيفتد. به همين دليل اگر شما قرار است تا 6 ماه ديگر عضلات خود را كات كنيد و شروع به طراحي برنامه بدنسازي مي كنيد. بهتر است كه چندين برنامه بدنسازي براي اين 6 ماه طراحي كنيد و از سيستم هاي متنوع اي استفاده كنيد. خيلي از مربيان بدنسازي از يك سيستم براي مدت زمان طولاني ( مثلأ 3 ماه) استفاده مي كنند كه عضلات خيلي سريع در مقابل اين سيستم ها مقاوم مي شوند. مثلا استفاده از سيستم سوپرست ديگر در بدنسازي قديمي شده است. البته هر چند وقت يك بار مي توانيد آن را در برنامه بدنسازي خود قرار بدهيد. اما سيستم هاي پيشرفته ديگري هم وجود دارد كه مي تواند بسيار بهتر و بيشتر از سوپرست عضلات شما را كات تر كند. پس اين مي تواند يك اشتباه بزرگ در نوشتن برنامه بدنسازي باشد كه فقط بخواهيد بر روي چند سيستم كهنه بدنسازي تمركز كنيد.