برنامه بدنسازي و اشتباه مربيان
[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]


برنامه بدنسازي بايد از لحاظ ست و تكرارها با دقت بسيار بالايي طراحي شود. هرگونه اشتباه در طراحي برنامه بدنسازي مي تواند ورزشكار را از تمرينات بدنسازي دلسرد كند. اما تقريبأ مي شود گفت 70 % برنامه بدنسازي كه طراحي مي شود از لحاظ ست و تكرارها هيچ گونه پشتوانه علمي ندارند و مربيان بدنسازي بدون داشتن اطلاعات كافي ست ها و تكرارهايي را به اشتباه به ورزشكاران توصيه مي كنند. مشاهده شده است كه در بعضي از برنامه هاي بدنسازي از ست هاي بسيار زيادي مثلأ 10 ست براي يك حركت استفاده شده است و وقتي كه علت اين تعداد ست بالا پرسيده مي شود مي گويند براي اين كه عضله به نهايت خستگي و ناتواني برسد.
اين نشان مي دهد كه اين مربيان هيچ اطلاعي در مورد آناتومي عضلات ندارند و فكر مي كنند كه اگر با ست هاي زياد در برنامه بدنسازي عضله را خسته كنند مي توانند به نتايج خوبي دست يابند. اما بايد به اين مربيان گفت كه وقتي كه عضله به خستگي وناتواني برسد مي توان انقلاب رشد را در عضلات داشت. اما به شرطي كه با ست هاي مناسب و استفاده از سيستم هاي خاص انجام شود. وقتي كه شما مثلا براي يك حركت از 3 ست استفاده مي كنيد و در برنامه بدنسازي خود از سيستم هايي جهت ناتواني عضله استفاده مي كنيد در واقع فيبرهاي عضلاني را در زاويه هاي مختلف تحت فشار قرار مي دهيد و اين مي تواند به رشد عضله منجر شود. اما وقتي كه از 10 ست براي يك حركت در برنامه بدنسازي استفاده مي كنيد شما در حال خسته كردن مفاصل خود هستيد كه هيچ ارتباطي با رشد عضله ندارد. پس بهتر است در طراحي برنامه بدنسازي بيشتر دقت شود. و اگر بخواهيم طراحي يك برنامه بدنسازي را خيلي خلاصه توضيح بدهيم بايد بگوييم كه يك برنامه بدنسازي خوب و كامل برنامه اي است كه در آن بتوانيد با كمترين ست و كمترين تمرين عضله را تا حد ناتواني تمرين بدهيد. اگر در برنامه بدنسازي هر ورزشكار اين برنامه رعايت شود مي شود گفت كه ورزشكار تمرينات خوب و اصولي را انجام مي دهد. حتي تعداد تكرارها هم بايد به خوبي در برنامه بدنسازي رعايت شود. استفاده از تكرارهاي بالاي 20 تا در هر حركت براي يك مدت زمان طولاني به هيچ عنوان توصيه نمي شود و مي تواند باعث درد مفاصل و در بعضي مواقع ممكن است باعث آسيب ديدگي شود. البته اجراي تكرارهاي بالا براي ناتواني عضله خوب است اما به شرطي كه در آن افراط نشود يعني در هر حركت تكرارهاي بالا توصيه نشود. و از سيستم تكرارهاي بالا در برنامه بدنسازي بايد با احتياط استفاده شود. و براي بعضي از عضلات خاص. مثلا براي عضلاتي مثل ساعد و ساق پا اجراي تمرينات با تكرارهاي بالا مي تواند مناسب باشد. اما اجراي تكرارهاي بالا براي عضلاتي مثل سينه و پشت بازو زياد مناسب نمي باشد و اگر براي مدت زمان طولاني بر روي اين عضلات تكرارهاي بالا قرار گيرد ممكن است باعث آسيب ديدگي شود.
پس در طراحي برنامه بدنسازي بر روي اين گروه از عضلات بيشتر دقت شود.