برنامه بدنسازي با آرنولد

[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]برنامه بدنسازي يكي از مهمترين فاكتورها در جهت رشد عضلات مي باشد.
آرنولد از جمله قهرماناني مي باشد كه به اجراي درست برنامه بدنسازي بسيار اهميت مي داد. و هميشه سخت ترين برنامه بدنسازي را اجرا مي كرد. البته آرنولد به همان اندازه كه به اجراي درست برنامه بدنسازي اهميت مي داد به همان اندازه هم به اجراي درست برنامه غذايي اهميت مي داد. آرنولد در مورد تمرينات جلو بازو و طراحي ‌آن در برنامه بدنسازي مي گويد. عضلات بازو جزء عضلات كوچك بدن به حساب مي آيد و هرگونه فشار بي ربط و غير اصولي بر روي اين عضله مي تواند رشد آن را ماه ها و يا حتي سال ها متوقف كند. آرنولد مي گويد اگر مي خواهيد در كوتاه ترين زمان به عضلات بازوي پيشرفته اي دست پيدا كنيد به شما توصيه مي شود كه عضله بازوي خود را در زاويه هاي مختلفي تمرين بدهيد و برنامه بدنسازي خود را به گونه اي تنظيم كنيد كه بتوانيد 2 با درهفته بر روي اين عضلات كار كنيد. براي اولين حركت جلو بازو بهتر است كه جلو بازو با دمبل ايستاده را انجام بدهيد و تا حد ناتواني در 4 ست اين عضله را تحت فشار قرار بدهيد و بعد از آن با جلو بازو با هالتر كه فاصله دست ها بيشتر از عرض شانه ها باشد بايد 4 ست اين عضله را به ناتواني كامل برسانيد در اين زمان ديگر عضلات بازوي شما قادر به جابجا كردن وزنه نيست اما اگر 2 حركت ديگر را در برنامه بدنسازي خود قرار بدهيد مي توانيد رشد اين عضله را تضمين كنيد. و بهتر است بعنوان حركت بعدي جلوبازو هالتر فاصله دست كمتر از عرض شانه را اجرا كنيد و در 3 ست اين عضله را به ناتواني كامل برسانيد. و بعد از آن يعني به عنوان آخرين حركت بازو مي توانيد جلوبازو با كابل را اجرا كنيد و بهتر است كه اين حركت را 2 ست 20 تايي اجرا كنيد تا خون با سرعت بالاتري در عضلات شما پمپ شود[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]

در اين حالت سوزش وحشتناكي را در عضلات خود احساس خواهيد كرد و بعد از اجراي اين حركت ديگر قادر به باز و بسته كردن دستان خود نخواهيد بود آرنولد مي گويد اگر اين برنامه را براي مدت 2 ماه در برنامه بدنسازي خود قرار بدهيد از پيشرفت عضلات جلو بازوي خود شگفت زده خواهيد شد. اين برنامه يكي از برنامه هاي خصوصي آرنولد در تقويت عضلات جلوبازو مي باشد. بهتر است كه شما هم هر چند وقت يك بار اين برنامه را در برنامه بدنسازي خود قرار بدهيد. اما بايد توجه كنيد كه بعد از اجراي اين برنامه بدنسازي حتما بايد به خوبي عضلات خود را با پروتئين هاي زود جذب تقويت كنيد. اگر بعد از اجراي برنامه بدنسازي مختص بازو احساس خستگي بيش از حد در اين عضله در شما ايجاد شد بهتر است كه اين تمرين را هفته اي يك بار در برنامه بدنسازي خود قرار بدهيد.