مهارت مامان های ایرانی:

۱- تشخیص دما با نگاه کردن
۲- تشخیص بو از ۵ تا اتاق اون ور تر
۳- [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]صدا از ۵ تا اتاق اون ور تر
۴- تشخیص میزان کثیفی لباسها از طریق بو کردن
۵- بلند کردن در قابلمه ی روی گاز ( اصلنم دستش نمیسوزه )
۶- انجام حداقل ۳-۴ کار در ان واحد )
۷- بزرگ کردن ۵-۶ تا بجه باهم
۸- تامین تمام مخارج با حقوق بابا
۹- دیدن تمام سریال های فارسی وان و جم تی وی
۱۰- انداختن تیکه هایی به فرزندان، مانند خرس گنده و لندهور و امثالها
۱۱- یاد نگرفتن نحوه ی [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]اس ام اس
۱۲- حمل طلا، تا جایی که بشه
۱۳- درست کردن کوکو از گوشت کوبیده گرفته تا قیمه ی یه هفته پیش
۱۴- درست کردن انواع دم کنی و [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]توسط تی شرت فرزندان
عاشقششششششششم به افتخار هرچی مادر مهربونه