بدنسازی با توصیه های ویژه

بدنسازی ورزشی است که اگر با فرمول های خاصی تمرین شود نتایج خوبی خواهد داشت
مختصر و مفید از گوشه و كنار دنیای عضله

آرژینین + dmaa
این دو ماده را تركیب كنید برای دستیابی به پمپ خونی شدید و انرژی فوق العاده


آرژینین
این آمینواسید براحتی در بدن به نیتریك اكسید بدل می شود. همانطور كه می دانید نیتریك اكسید قدرت بالایی در اتساع عروق خونی دارد. كه جریان خون بیشتری را به سمت عضلات هدایت می كند و در نتیجه اكسیژن، و مواد مغذی بیشتری مثل آمینواسیدها و گلوكز برای ارتقا سطوح انرژی در عضلات به آنها متقل می شود كه به قدرت بیشتر و جلسات تمرین شدیدتر منجر می شود. افزایش جریان خود در عضلات همچنین به انتقال مایعات بیشتر به عضلات می انجامد كه می تواند به پمپ عضلانی بهتر و افزایش سایز بالاتر در دراز مدت در ورزش بدنسازی منجر شود. آرژینین همچنین بخاطر تقویت سطوح هورمون رشد شناخته شده است، و تحقیقات نشان داده افرادی كه از مكمل آرژینین استفاده می كنند همزمان رشد عضلانی و كاهش ذخایر چربی را تجربه می كنند.

دی – متیل – آملامین ( dmaa )
این ماده كه با نام متیل – هگزانامین هم شناخته می شود، تركیبی است كه از روغن گیاه شمعدانی بدست می آید و دارای آثار محرك است. این ماده می تواند باعث بهبود خلق و خو ، كاهش اشتها و دیر خسته شدن در تمرینات بدنسازی و بهبود چربی سوزی شود. همه اینها به طور عمده بوسیله افزایش سطوح هورمون نوراپی نفرین انجام می شود. نوراپی نفرین با اپی نفرین در ارتباط است، كه باعث افزایش انرژی، تقویت سرعت سوخت و ساز و تقویت توانایی بدن برای مصرف چربی بعنوان سوخت می شود.
این دو را به این صورت مصرف كنید:
حدود 30 دقیقه قبل از تمرینات بدنسازی 2 تا 5 گرم از یكی از فرم های آرژینین از جمله ال – آرژینین یا آرژینین آلفا – كتوگلوتارات به همراه 25 تا 50 میلی گرم dmaa مصرف كنید یا از مكمل های تركیبی بیش از تمرین كه حاوی این مقادیر از دو ماده مذكور باشند بهره بگیرید.

تحقیقات علمی برای حداكثر چربی سوزی
وقتی در تلاش برای سوزراندن چربی ها هستید، نیاز دارید كه برنامه هوازی منظمی را هم دنبال كنید. بدنسازان بسیاری سردرگمند از اینكه به چه مقدار تمرین هوازی در برنامه بدنسازی نیاز دارند. برای اینكه تغییرات چشمگیری در مقدار چربی های خود مشاهد كنند. برای پاسخ به این پرسش، محققان در تگزاس، 90 مرد و زن را در یك برنامه هشت هفته ای تحت بررسی قرار دادند، آنها را به گروه هایی تقسیم بندی كردند براساس مقدار تمرینی كه در هر هفته انجام می دادند، یك گروه هیچ تمرینی نداشتند، گروه دیگر كمتر از دو جلسه در هفته هر بار برای 30 دقیقه؛ گروه بعدی 2 یا 3 بار؛ گروه آخر چهار جلسه یا بیشتر در طول هفته. با بررسی نتایج مشخص شد تنها گروه آخر بوند كه به چربی سوزی قابل توجهی دست یافتند. با كاهش حدود 7 كیلوگرم. بنابراین برای به حداكثر رساندن چربی سوزی از طریق تمرینات هوازی، حداقل چهار جلسه در هفته تمرین هوازی نیاز دارید و هر بار حداقل به مقدار 30 دقیقه.


برنامه تمرین پشت ابنوی ویلسون
ابنوی ویلسون 34 ساله، از شركت كنندگان مطرح در دسته فوق سنگین رقابت های npc بشمار می آید، و در ورزش بدنسازی صاحب نام می باشد. این بدنساز 185 سانتی متری اهل ایلینویز حركات بارفیكس و كشش سیم كش را با فاصله زیاد بین دستهایش اجرا می كند و حركت قایقی را با دسته v شكل. او می گوید: من حركات را به صوت چرخشی تغییر می دهم برای اطمینان یافتن از اینكه تمام عضلات و بخش های مختلف پشتم را تحت فشار بالایی قرار دهم.
حركت ست تكرار
بارفیكس 4 تا ناتوانی
كشش قایقی سیم كش 4 12
كشش سیم كش از بالا دست باز 4 12
كشش سیم كش از بالا با دستان صاف 4 12
كشش پارویی از پایین با دستگاه همر 4 12
زیربغل دمبل پارویی جفت دست