Daytonیازده ساله، فقط ۱۱ ماهش بود که به یک بیماری عفونی جدی دچار شد و پزشکان مجبور شدند دست و پایش را قطع کنند. اما، او در حال حاضر یک کشتی گیر بسیار موفق است. او برای تیم Rampage در Waldorf کشتی میگیرد. بسیاری از مردم می گویند: اگر او دست و پا ندارد ولی در عوض یک قلب بزرگ دارد. کسانی که می خواستند با او رقابت کنند می گفتند که تا آخرین لحظه منتظر بودیم شاید Dayton از رقابت منصرف شود ولی او تا آخرین لحظه با قدرت تمام می جنگید.
Dayton می گوید: هر کسی که می گوید: ” من نمی توانم.” من می خواهم به او نشان دهم که می توانم.لطفا تا باز شدن کامل عکسها شکیبا باشید
در صورتی که هر یک از عکس ها باز نشد بر روی آن راست کلیک کرده و گزینه Show Picture را انتخاب کنیدبازنشر: takbook.com