اين كتاب به بررسي فرهنگ و زبان سومري و نقش سومريان در تاريخ اختراعات و صنايع ، ساختار التصاقي زبان سومري ، زيگورات ها ، خدايان سومري ، بهشت آدم ، ادريس ، نوح نبي و توفان 2900ق.م ، ابراهيم عليه السلام ، حماسه قيلقاميش ، كوچ سومريان از ايران ، واژه نامه سومري به فارسي ، مقايسه بيش از 400 واژه ي سومري با بيش از صد زبان دنيا و ... مي پردازد. دانلود فرمايي و لذت ببريد.

[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]