لپ تاپ ها بدون شک جانشین دسکتاپ ها هستند. در سالهای اخیر این وسیله تغییرات زیادی را به خود دیده است. به نحوی که امروزه هر قشری از جامعه می تواند یک مدل با سلیقه خود انتخاب کند. مثلا یک دانشجو، یک مهندس، یک دکتر و … هرکدام لپ تاپ مخصوص به خود با ویژگی های متفاوت دارند.اما آیا همه ما در مورد لپ تاپی که قصد خرید آن را داریم اطلاعات کافی بدست می آوریم. البته بیشتر ما قبل از خرید در مورد نیاز های خود تحقیق می کنیم اما دسته ای وجود دارند که بدون تحقیق برای خرید روانه بازار می شوند که نتیجه آن انتخاب نادرست است.
بدین ترتیب بهتر است قبل از خرید بازار را مورد بررسی قرار دهیم و از قیمت ها با خبر شویم تا محصول مورد نظر و درخور خود را بدست آوریم.

گارانتی قیمت(تومان) برند(مدل) ASUS شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس ۵,۸۰۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] طلایی شرکت لوتوس ۳,۵۵۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] شرکت آوات+طلایی شرکت لوتوس ۳,۴۵۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] شرکت آوات+طلایی شرکت لوتوس ۳,۴۲۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] طلایی شرکت لوتوس ۳,۲۸۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] طلایی شرکت لوتوس ۳,۲۰۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] شرکت آوات+طلایی شرکت لوتوس ۳,۱۵۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] شرکت آوات+طلایی شرکت لوتوس ۳,۱۲۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] شرکت آواژنگ+ طلایی شرکت لوتوس ۲,۷۶۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] شرکت آوات+طلایی شرکت لوتوس ۲,۵۵۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس ۲,۳۵۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس ۲,۲۹۹,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس ۲,۱۲۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس ۲,۰۹۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس ۲,۰۰۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس ۱,۹۷۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس ۱,۹۴۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] شرکت سازگار+طلایی شرکت لوتوس ۱,۹۳۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس ۱,۵۷۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] شرکت سازگار+طلایی شرکت لوتوس ۱,۵۵۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] شرکت آوات+طلایی شرکت لوتوس ۱,۵۵۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] شرکت سازگار+طلایی شرکت لوتوس ۱,۳۳۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] سیستم پردازان + طلایی شرکت لوتوس ۱,۰۹۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] شرکت سازگار+طلایی شرکت لوتوس ۱,۰۲۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] دو سال شرکت سازگار+طلایی شرکت لوتوس ۱,۰۴۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] شرکت سازگار+طلایی شرکت لوتوس ۱,۰۱۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] SONY VAIO طلایی شرکت لوتوس ۵,۰۸۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] طلایی شرکت لوتوس ۴,۹۳۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] طلایی شرکت لوتوس ۴,۵۰۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] طلایی شرکت لوتوس ۴,۳۷۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] طلایی شرکت لوتوس ۴,۳۹۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] طلایی شرکت لوتوس ۴,۱۸۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] طلایی شرکت لوتوس ۳,۱۴۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] طلایی شرکت لوتوس ۴,۰۱۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] طلایی شرکت لوتوس ۳,۸۰۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] طلایی شرکت لوتوس ۳,۷۶۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] طلایی شرکت لوتوس ۳,۷۵۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] طلایی شرکت لوتوس ۳,۷۵۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] طلایی شرکت لوتوس ۳,۷۱۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] طلایی شرکت لوتوس ۳,۶۵۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] طلایی شرکت لوتوس ۳,۴۵۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] طلایی شرکت لوتوس ۳,۳۵۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] طلایی شرکت لوتوس ۳,۳۳۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] طلایی شرکت لوتوس ۳,۳۲۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] طلایی شرکت لوتوس ۳,۲۰۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] طلایی شرکت لوتوس ۳,۱۴۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] طلایی شرکت لوتوس ۳,۱۴۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] طلایی شرکت لوتوس ۳,۰۰۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] طلایی شرکت لوتوس ۲,۹۹۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] طلایی شرکت لوتوس ۲,۹۹۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] طلایی شرکت لوتوس ۲,۸۸۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] طلایی شرکت لوتوس ۲,۶۹۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] طلایی شرکت لوتوس ۲,۵۲۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] طلایی شرکت لوتوس ۲,۴۷۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] طلایی شرکت لوتوس ۲,۴۳۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] طلایی شرکت لوتوس ۲,۴۳۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] طلایی شرکت لوتوس ۲,۳۵۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] طلایی شرکت لوتوس ۲,۳۲۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] طلایی شرکت لوتوس ۱,۹۰۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] طلایی شرکت لوتوس ۱,۸۲۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] طلایی شرکت لوتوس ۱,۸۰۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] ACER شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس ۲,۴۵۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] شرکت سازگار+طلایی شرکت لوتوس ۲,۳۳۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] شرکت سازگار+طلایی شرکت لوتوس ۲,۱۲۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] شرکت سازگار+طلایی شرکت لوتوس ۱,۹۶۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] شرکت گریین + طلایی شرکت لوتوس ۱,۷۵۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] شرکت سازگار+طلایی شرکت لوتوس ۱,۶۶۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] شرکت سازگار+طلایی شرکت لوتوس ۱,۵۳۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس ۱,۳۵۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] شرکت سازگار+طلایی شرکت لوتوس ۱,۲۶۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس ۹۴۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] IBM LENOVO شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس ۲,۸۲۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] شرکت سازگار + طلایی شرکت لوتوس ۲,۵۸۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس ۲,۳۲۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] شرکت امرتات + طلایی شرکت لوتوس ۲,۱۶۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] شرکت سازگار + طلایی شرکت لوتوس ۲,۱۵۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس ۲,۰۰۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس ۱,۸۵۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] شرکت سازگار + طلایی شرکت لوتوس ۱,۸۴۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس ۱,۷۵۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس ۱,۶۸۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس ۱,۶۰۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس ۱,۵۶۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] شرکت سازگار + طلایی شرکت لوتوس ۱,۴۵۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس ۱,۳۹۹,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس ۱,۳۶۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] شرکت پارییز + طلایی شرکت لوتوس ۹۵۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] MSI ماتریکس+طلایی شرکت لوتوس ۱۰,۰۴۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] ماتریکس+طلایی شرکت لوتوس ۸,۹۴۵,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] ماتریکس+طلایی شرکت لوتوس ۵,۲۰۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] ماتریکس+طلایی شرکت لوتوس ۳,۴۰۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] ماتریکس+طلایی شرکت لوتوس ۳,۳۵۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] ماتریکس+طلایی شرکت لوتوس ۲,۶۰۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] ماتریکس+طلایی شرکت لوتوس ۲,۴۹۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] ماتریکس+طلایی شرکت لوتوس ۲,۱۴۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] ماتریکس+طلایی شرکت لوتوس ۱,۲۶۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] ماتریکس+طلایی شرکت لوتوس ۱,۱۲۵,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] ماتریکس+طلایی شرکت لوتوس ۱,۰۷۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] APPLE MACBOOK طلایی شرکت لوتوس ۷,۲۷۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] طلایی شرکت لوتوس ۵,۶۶۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] طلایی شرکت لوتوس ۵,۴۹۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] طلایی شرکت لوتوس ۴,۶۲۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] طلایی شرکت لوتوس ۴,۱۰۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] طلایی شرکت لوتوس ۳,۸۷۵,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] طلایی شرکت لوتوس ۳,۲۹۹,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] HP طلایی شرکت لوتوس ۲,۹۰۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] طلایی شرکت لوتوس ۲,۳۵۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] طلایی شرکت لوتوس ۲,۲۹۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] طلایی شرکت لوتوس ۲,۱۲۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] طلایی شرکت لوتوس ۲,۰۴۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] طلایی شرکت لوتوس ۱,۸۵۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] طلایی شرکت لوتوس ۱,۷۵۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] طلایی شرکت لوتوس ۱,۶۹۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] طلایی شرکت لوتوس ۱,۶۴۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] طلایی شرکت لوتوس ۱,۵۱۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] طلایی شرکت لوتوس ۱,۴۵۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] طلایی شرکت لوتوس ۱,۲۹۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] DELL شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس ۲,۴۱۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] شرکت آواژنگ + طلایی شرکت لوتوس ۲,۱۸۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] شرکت آواژنگ + طلایی شرکت لوتوس ۱,۸۷۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] شرکت آواژنگ + طلایی شرکت لوتوس ۱,۸۴۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] شرکت آواژنگ + طلایی شرکت لوتوس ۱,۷۸۵,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] شرکت آواژنگ + طلایی شرکت لوتوس ۱,۷۸۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] شرکت آواژنگ + طلایی شرکت لوتوس ۱,۶۹۵,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] شرکت آواژنگ + طلایی شرکت لوتوس ۱,۲۸۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] شرکت آواژنگ + طلایی شرکت لوتوس ۱,۲۷۵,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] شرکت آواژنگ + طلایی شرکت لوتوس ۱,۲۷۵,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] شرکت آواژنگ + طلایی شرکت لوتوس ۱,۰۰۰,۰۰۰ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]