مهندسان و معماران گاه پروژه های بزرگی خلق می کنند که ساخت آنها در نگاه نخست غیر ممکن و یا بسیار سخت به نظر می رسد، اما وقتی توان مهندسی، هنر و ایده معماری و کار فیزیکی کارگران و البته تکنولوژی و فناوری به همراه سرمایه در یکجا جمع شوند، بسیاری از نا ممکن ها ممکن می شوند.

تصاویر زیر از چهار گوشه کنار جهان است و پروژه های مهندسی و معماری بزرگ و جالب را نشان می دهد که تلفیقی از معیارهای برشمرده شده فوق است:

قرقره عظیمی که کابل های زیر اقیانوسی را با آن می کشند
یک پل دایره ای در محله ای در شانگهای چین


ترمینال شماره 3 فرودگاه بین المللی کپنهاگ که به شکل هواپیماهای کاغذی که بسیاری از ما در دوران کودکی تجربه ساخت آن را داشته ایم، ساخته شده است


پل راه آهن مارپیچی در سوییسسازه پی متعلق به 127 سال پیش در ساختمان معبدی در ایالت یوتا آمریکا


یک پل هشت مایلی روی آب در جزایر پرنس ادواردزپل های شهری روی کانال آب در شیکاگو


ایستگاه قطار شهر گوانگژو چینفرودگاه بین المللی اورلاندو در آمریکااتوبان ها و پل های عظیم و تو در تو در لس آنجلس کالیفرنیا


یک آسانسور برای جابجایی قایق ها و کشتی ها در اسکاتلند انگلیس
پلی عظیم روی رود "سیدو" در هوبی چین