عکس های زیر برندگان نهایی بهترین عکس های مردم جهان در سال ۲۰۱۰ از نشنال جئوگرافیک هستند.
۱-
[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] کشاورز اندونزیایی در مسابقه بوفالوها

2-
[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] یک پسر آفریقای جنوبی از قبیله خوزا در مراسم ختنه اش گریه می کند

3-
[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] فوران آب وی را مانند یک قطار از کنترل خارج شده کرده است

4-
[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] پرهیزکاری:مسیحیان مومن در یوننان،چین

5-
[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] مرتاض Manog Giri هندی در حال اجرای مراسم کومبه ملا در آب های سرد رودخانه گنگ