شباهت حمید لولایی به حسن روحانی ، عکس

به نظر می‌آید حمید لولایی گزینه خوبی برای ایفای نقش رییس جمهور منتخب در فیلمی اقتباسی از زندگی او باشد. جالب این که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد هم گفته می‌شد که شباهت محمود بصیری به این مقام باعث دردسرهای زیادی برای او شده است که البته خودش در مصاحبه‌ای به شدت این موضوع را انکار کرد. باید دید این اتفاقات گریبان حمید لولایی را هم خواهد گرفت یا نه.


برگرفته از:tehron.ir
بازنشر:takbook.com