گوشی من قبلا روت شده بود حالا تمام سیستم عامل پاک شد نمی دانم چگون درستش کنم