مصرف غذاهای سرخ شده در بدنسازیآیا میدانید دشمن شماره یک شما در ورزش بدنسازی مصرف غذاهای سرخ شده می باشد؟
غذاهای سرخ شده از ترشح هورمون های عضله ساز جلوگیری می کند.اشتباه خیلی بزرگی که ورزشکاران رشته بدنسازی مرتکب می شوند این است که وقتی در دوران افزایش وزن و حجم عضله هستند در حد خیلی وحشتناک از غذاهای سرخ شده استفاده میکنند.

با این کار هم هورمون های عضله ساز بدن کم کار می شوند و هم معده برای تجزیه کردن این غذاهای سنگین مجبور است اضافه کاری داشته باشد.این افراد وقتی که صبح از خواب بیدار می شوند احساس بی انرژی بودن و خواب الودگی می کنند.در همچین شرایطی دیگر انرژی کافی برای تمرینات بدنسازی نخواهد ماند.احساس خستگی در بین تمرینات و همچنین جلوگیری از دم عضلانی از دیگر عوارض غذاهای سرخ شده می باشد.

ورزشکارانی که خیلی از غذاهای سرخ شده استفاده می کنند دم عضلات را تجربه نخواهند کرد.افرادی که از این گونه غذاها استفاده می کنند عضلات به مرور انعطاف پذیری خود را از دست خواهند داد.وممکن است با هر تمرین سنگین و یا وزنه سنگین دچار گرفتگی ،درد و یا آسیب دیدگی عضلانی شوند.
در ورزش بدنسازی باید به تغذیه خیلی اهمیت بدهید،چون فقط با غذاهای سالم و کم چرب شما می توانید در حد خیلی عالی عضلات خود را بسازید.
اگر دوست دارید در ورزش بدنسازی به مراحل عالی برسید می توانید با مصرف غذاهای کم حجم در طول روز در مسیر پیشرفت باشید.