سیستم تكرار استپ در برنامه بدنسازی


استفاده هوشمندانه از سیستم های بدنسازی در برنامه بدنسازی یكی از راههایی می باشد كه می تواند در مدت بسیار كوتاهی بدن شما را بسیار زیبا و قدرت شما را چند برابر كند. در بین تمام سیستم های تمرینی سیستم تكرار استپ یكی از بهترین سیستم ها جهت افزایش قدرت و افزایش بیشتر حجم عضله می باشد. طبق تحقیقات افرادی كه مدت 8 هفته از این سیستم در برنامه بدنسازی خود استفاده كرده اند. توانسته اند در مدت 8 هفته 5 كیلوگرم به مقدار وزنه خود اضافه كنند و سیستم تكرار استپ به این شكل می باشد كه شما سنگین ترین وزنه را برای اجرای یك ست 10 تایی انتخاب می كنید. بعد از این كه یك تكرار از این ست را اجرا كرده وزنه را زمین بگذارید و بعد از 3 ثانیه استراحت ، دوباره تكرار دوم را اجرا كنید. با اجرای این سیستم می توانید عضلات خود را وادار به اجرای تمرین با وزنه سنگین كنید.
سیستم تكرار استپ یكی از سیستم هایی می باشد كه در بین بدنسازان حرفه ای بسیار محبوب می باشد. سعی كنید از این سیستم در زمان های حجم سازی استفاده كنید. این سیستم از آنجایی كه شما در همان لحظه آغاز تمرینات با وزنه های سنگین سروكار دارید باید به مدت 15 دقیقه حركات نرمشی و حركات كششی انجام بدهید. سعی كنید در برنامه بدنسازی خود هر 2 هفته یك بار به مدت 3 روز از این سیستم تمرینی استفاده نمایید. افراد مبتدی به هیچ عنوان حق استفاده از این سیستم تمرینی را نخواهند داشت چون ممكن است با آسیب دیدگی جدی مواجع شوند.