سرتــــو بالا کن مــــــــرد

مهم نیست که مو نداری ،

مهم اینه که یه قلــــب بزرگ داری

به سلامتــــی همه بچه های سرطانی