كاهش سرعت اينترنت ايرانسل
خيلي از افراد از شهرهاي مختلف از اينترنت ايرانسل استفاده مي كنند اما در بعضي از مناطق كشور شهرهايي مثل خرم آباد و رشت اينترنت ايرانسل با افت سرعت مواجع شده است. افرادي كه مي خواهند از اينترنت ايرانسل استفاده كنند مبلغ از حسابشان كسر مي شود اما با افت شديد سرعت بعد از چند ساعت ميزان شارژ حسابشان صفر مي شود. به همين منظور دوستاني كه با افت سرعت مواجع شده اند براي رفع اين مشكل به سايت ايرانسل مراجعه كرده و در قسمت تماس با ما مشكل افت سرعت اينترنت و نام شهر خود را به ايرانسل گزارش بدهند. اگر تعداد درخواست كننده ها زياد باشد مطمعنا مشكل اينترنت برطرف خواهد شد.